Kerken

De gemeente is rijk aan bezienswaardige kerken. Hier volgt een selectie:

Adorp

Hervormde kerk; Kerk met oorspronkelijk losse toren, die later (1849) werd vervangen door een dakruiter op de kerk. Diverse oude grafzerken

Baflo

Hervormde kerk; Aan St. Laurentius gewijde tufstenen kerk ui de 12e eeuw. De losse toren is gebouwd rond 1300.

Den Andel

Hervormde kerk; Zaalkerkje (13e eeuw) met vier koepelgewelven en oude fresco's.

Ezinge

Hervormde kerk; Een beukige wierdekerk met vrijstaande toren uit de 13e eeuw. Interieur: rijk versierde preekstoel (1721), doophek (1700) en enkele oude grafstenen

Feerwerd

Kerkje uit de 13e eeuw, verbouwd in het midden der 19e eeuw en voorzien van een toren. Interieur: gietijzeren doophek.

Garnwerd

Hervormde kerk; Middeleeuwse kerk. Het onderstuk van de toren is een restant van de oude toren die in 1738 instortte. Het bovenste gedeelte stamt uit 1751.

Oostum

Hervormde kerk; Kerkje uit de 13e eeuw met kerkdak, waarop nog de originele holle en bolle pannen te zien zijn, de zgn. monniken en nonnen. Toren met zadeldak (14e eeuw) en klok van 1466.

Saaxumhuizen

Hervormde kerk; Kerkje uit de 13e eeuw met karakteristieke toren uit de eerste helft van de vorige eeuw. Kerk en kerkhof zijn omgeven door een gracht.

Tinallinge

Hervormde kerk; Zogenaamde rechtgesloten zaalkerk uit de 13e eeuw. Interieur: fragmenten van wandschilderingen, koorhek met opschrift (1549) en preekstoel (1660).

Winsum

Hervormde kerk; De kerk dateert feitelijk uit de 11e eeuw maar van het oorspronkelijke gebouw is weinig bewaard gebleven. In de 13e eeuw werd de kerk drastisch verbouwd. Bij een volgende verbouwing in 1693 werden wederom grote delen van het gebouw vernieuwd en werd tevens op de toren een spits geplaatst.

Winsum-Obergum

Hervormde kerk; Neo-gotische wierdekerk uit de 13e eeuw.

Kerk van Obergum