Vrijdag 9 maart 2018: Winsum Schoon & Groen

Gepubliceerd op: 12 februari 2018

Komt ú ook in actie?

Op vrijdag 9 maart gaan vele vrijwilligers weer actief aan de slag om Winsum nog mooier, schoner en groener te maken. Dan organiseert de gemeente Winsum tijdens de jaarlijkse NLDoet-dagen weer de actie 'Winsum Schoon & Groen'. Doe ook mee!

Zwerfvuilactie

Maak samen met de werkgroep Winsum Schoon en de gemeente de buurt schoon door zwerfvuil te prikken. Ook buiten Winsum wordt een zwerfvuilroute uitgestippeld. De actie op 9 maart duurt van 09.00 tot 15.00 uur. Meedoen kan de hele dag. Maar uw hulp voor een halve dag of een uurtje is ook van harte welkom! Voor prikkers en hesjes wordt gezorgd. Ook op zaterdag 10 maart kunt u meedoen aan deze actie. Alle deelnemers ontvangen na afloop een leuke attentie!

Uw tuin voorjaarsklaar tijdens NLDoet

Leerlingen van Terra Winsum gaan onder begeleiding van medewerkers van de groenvoorziening tuinen van ouderen in Winsum voorjaarsklaar maken. Deze leerlingen pakken de tuinwerkzaamheden op als maatschappelijke stage. De werkzaamheden die zij kunnen uitvoeren zijn: onkruid wieden, stoepen mosvrij maken, grasmaaien en snoeien. De gemeente Winsum zorgt voor het afvoeren van het tuinafval.

In het dorp Winsum worden de aangemelde tuinen op vrijdag 9 maart opgeknapt. De andere tuinen zijn de week daarna aan de beurt.

Tuinen aanmelden

Woont u in Winsum en kunt u wel wat hulp gebruiken om uw tuin in orde te maken voor het voorjaar? U kunt zich tot 5 maart a.s. voor de tuintjesactie aanmelden. Dit kan telefonisch via het Klantcontactcentrum van de gemeente Winsum: 0595-447777. Of per mail: gemeente@winsum.nl, o.v.v. 'Tuinenactie Winsum Schoon & Groen'. Let op: Het betreft hier alleen werkzaamheden die geen zware lichamelijke inspanning vergen.

Aanmelden voor de zwerfvuilactie

Aanmelden, individueel of als buurt, school of vereniging, kan tot 5 maart. Stuur een e-mail naar gemeente@winsum.nl, t.a.v. mevrouw A. Das. Of bel: 0595-447777.

Liever een andere klus?

'Winsum Schoon & Groen' maakt deel uit van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Voelt u meer voor een andere klus? Kijk op www.nldoet.nl. Of bel met Esther Pleizier van Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum: 06 22455673.