Subsidie voor uw buurt

Gepubliceerd op: 02 januari 2018

Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.

Voorwaarden

Per activiteit of project kunt u maximaal € 1000,-- aanvragen voor materialen, ruimte en organisatie. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt. U kunt maximaal twee keer voor een zelfde project of activiteit subsidie krijgen.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragenKijk in onze digitale gemeentewinkel bij buurtinitiatieven, subsidie.

De gemeente heeft jaarlijks in totaal € 20.000,-- beschikbaar voor buurtinitiatieven. Na het bereiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie meer, ook al voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.