Steunpunt mantelzorg

Gepubliceerd op: 13 maart 2018

Steunpunt Mantelzorg Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, familielid, kind, vriend of buur vanwege zijn/haar chronische ziekte, handicap, hoge leeftijd of psychische beperking? Dan bent u mantelzorger. Mensenwerk Hogeland voert voor de gemeente Winsum de mantelzorgondersteuning uit. Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt terecht voor een luisterend oor, informatie en advies, praktische hulp en vervangende zorg (respijtzorg), lotgenoten- en informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen.

Bezoekadres: Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum (spreekuur op afspraak)
Telefoon: (0595) 745 090
E-mail: info@mensenwerkhogeland.nl

Kijk voor meer informatie over mantelzorgondersteuning opĀ https://www.mensenwerkhogeland.nl.

Mensenwerk Hogeland is er om u als mantelzorger te informeren en te ondersteunen. Ook voor jonge mantelzorgers en personen en organisaties die met mantelzorg te maken hebben.