Zaterdag 8 september Open Monumentendag

Gepubliceerd op: 04 september 2012

De Open Monumentendag op zaterdag 8 september staat dit jaar in het teken van het thema Groen van Toen. Op deze dag wordt in de gemeente Winsum aan diverse aspecten van groen in onze eigen leefomgeving aandacht besteed. De erfgoedcommissie van de gemeente Winsum heeft, in samenwerking met drie historische kringen en museum Wierdenland, voor deze dag een programma gemaakt.

Lezing in museum Wierdenland

In  museum Wierdenland te Ezinge houdt mevrouw Mensinga om 13.30 uur een lezing met de titel ‛Enkele bladzijden uit een stokoud herbarium’. De lezing gaat over de planten en gewassen, die de vroegere kwelder- en wierdenbewoners van Groningen ter beschikking stonden en van welke waarde deze gewassen voor hen waren.

Excursie naar Allersmaborg

Aansluitend organiseert de Historische Kring Ezinge vanuit Museum Wierdenland een excursie naar de Allersmaborg. Om 15.15 uur geeft Nico Boele van Staatsbosbeheer uitleg over de tuin, de singels en de boomgaard.
De Allersmaborg zelf is op 8 èn 9 september te bezoeken vanaf 10.30 uur.

Wandelen, fietsen of autorijden

De Historische Kring Baflo biedt drie routes aan, waarin het groen van Baflo, Rasquert, Tinallinge, Den Andel en Saaxumhuizen is  opgenomen. De wandelroute vanuit de kerk van Tinallinge start om 10 uur (tot ca. 16 uur). Een fiets- of autoroute naar Den Andel en omgeving en een wandeling door Baflo en Rasquert starten eveneens om 10 uur (tot ca. 16 uur) bij het station te Baflo.

De Historische Vereniging Winsum-Obergum organiseert samen met de plaatselijke werkgroep Historisch Groen een fiets- of autoroute langs oude kerkhoven en kerkhofjes in Obergum, Ranum, Maarhuizen, Mensingeweer, Klein Maarslag, Bellingeweer en Winsum. Deze excursie start om 10 uur in de Nicolaaskerk in Obergum, waar een medewerker van de gemeente Winsum uitleg geeft over het groenbeleid. Onderweg is er aandacht voor het historische groen om de oude kerkhoven en de symbolische waarde van het groen, dat op vele grafstenen staat afgebeeld.

Wetsingerzijl

Zaterdag van 11.00 tot 16.00 kunt u de restauratie van de Wetsingerzijl aanschouwen. Er staat  een kraam met informatie over de zijl en het waterschap. De restauratie van de Wetsingerzijl is één van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2011-2013 van de gebiedscommissie Reitdiepdal. Deze commissie werkt aan ontwikkeling van natuur, een efficiënte landbouw en een optimale waterhuishouding in het gebied. Dit met aandacht voor recreatie en cultuurhistorie.

Over het thema

Het thema van de landelijke Open Monumentendag van dit jaar luidt ‛Groen van Toen’. In al zijn vormen zoals planten, bomen, kruiden, groenten, landschap en woonomgeving, is groen van essentiële en vitale betekenis voor de  kwaliteit van ons leven. Ook in decoratief opzicht verbindt het groen in onze omgeving natuur en cultuur. Denk maar aan de beplanting van tuinen, parken, kerkhoven, landgoederen, wierden, erven, hofjes, tuinen, etc.
Daarnaast heeft het groen in de loop der eeuwen ook een symbolische waarde, van palmtak tot buxus, van dennenboom tot olijftak. Op de nog bewaarde grafstenen van onze voorouders zijn de sporen van deze eeuwenoude, cultuurhistorische verbondenheid nog goed zichtbaar.

Meer informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij:
Jacques Tersteeg
0595-442 456
06-31 744 820

Programma- en routeboekjes zijn voor € 2,-- verkrijgbaar bij alle hiervoor genoemde startplaatsen en plaatsen van handeling, zoals de Allersmaborg en museum Wierdenland.

Kijk ook eens naar ...