Woensdag 14 november: informatieavond over ontwerpbestemmingsplan Recreatiecentrum Garnwerd

Gepubliceerd op: 13 november 2012

Sinds kort ligt het ontwerp bestemmingsplan Recreatiecentrum Garnwerd ter inzage. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl (Id-code NL.IMRO.0053.BPGA09INBR1-OW02 ).

De gemeente organiseert op 14 november 2012 een inloopavond voor belangstellenden. Dit vindt plaats in het restaurant van het recreatiecentrum, Hunzeweg 38a te Garnwerd. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.


Iedereen is van harte welkom!

Kijk ook eens naar ...