Aanleg voet-/fietspad Feerwerd van start

Gepubliceerd op: 04 maart 2013

Op maandag 4 maart is Everts-Winsum gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw voet-/ fietspad langs de Mentaweg-Torensmaweg in de bebouwde kom van Feerwerd.
Mede op verzoek van de dorpsvereniging komt er tussen de Meedenerweg en de komgrens Feerwerd een met rode klinkers bestraat voet-/fietspad. Dit aan de zuidkant naast de rijbaan, met een scheiding van stootbanden tussen de rijbaan en het voetpad.

De werkzaamheden

Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Fase 1 beslaat het gedeelte vanaf de Meedenerweg tot de brug. Fase 2 loopt vanaf de Onnesweg tot de komgrens (oostkant).
Per fase gaan de werkzaamheden circa 1,5 week duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ook wordt er een versmalling aangebracht bij de komgrens van Feerwerd aan de westkant van het dorp. In een later stadium wordt, in combinatie met het jaarlijks asfaltonderhoud, een rode suggestiestrook aangelegd op de rijbaan van het gedeelte tussen de brug en de Onnesweg.
De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken voor direct aanwonenden en het doorgaand verkeer. Voor de verkeersafwikkeling worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente Winsum op 0595-447777.

Kijk ook eens naar ...