Persberichten

Openbare raadsbijeenkomst over Snel Internet Groningen

Op dinsdag 27 maart is er een informerende raadsbijeenkomst over de aanleg van snel internet in de buitengebieden. Het projectteam Snel Internet Groningen informeert de raad op deze avond over de stand van zaken rond de aanleg van snel internet op zgn. witte adressen in onze gemeente. Een adres wordt aangemerkt als 'wit adres' als er geen breedband infrastructuur aanwezig én als er binnen drie jaar geen plannen zijn om dat aan te leggen. In de gemeente Winsum gaat het dan om 448 adressen. Meer informatie over het project Snel Internet Groningen is te vinden op www.snelinternetgroningen.nl. De openbare raadsbijeenkomst op 27 maart start om 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Er is spreekrecht voor de publieke tribune. Aanmelding graag vooraf bij de griffier (tel. 0595-447777 of per e-mail: gemeente@winsum.nl).

Definitieve uitslag referendum 21 maart 2018

In de gemeente Winsum hebben 3699 mensen hun stem uitgebracht tijdens het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Op de vraag "Bent u VOOR of TEGEN de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?" werd als volgt geantwoord: 1399 stemmen voor; 2242 stemmen tegen. Daarnaast waren er 50 stemmen blanco en 1 stem ongeldig.

Planning herinrichting N361 Winsum schuift op

De herinrichting van de N361 schuift op.

Nieuwe provinciale subsidieregelingen voor woonhuismonumenten

De provincie Groningen heeft twee nieuwe subsidieregelingen voor woonhuismonumenten ingesteld: één voor groot onderhoud en één voor regulier onderhoud. Het Rijk, de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen investeren in beide regelingen. Het Nationaal Restauratiefonds betaalt de subsidies uit. Beide regelingen treden per 1 april 2018 inwerking.

Servicebalie gesloten op 21 maart

In verband met het referendum is de servicebalie van de gemeente Winsum op woensdag 21 maart 2018 gesloten. Dit betekent dat u die dag geen rij- en reisdocumenten kunt aanvragen. De receptie is geopend van 8.30 uur tot 16.00 uur. Hier kunt u terecht voor het afhalen van rij- en reisdocumenten en voor informatie.

College legt tracé kortsluiting voor aan de gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Winsum stellen de gemeenteraad voor om in te stemmen met een tracé voor de zogenoemde 'kortsluiting'.

Bomenkap

Op een aantal locaties laat Gemeente Winsum bomen kappen. De kapmeldingen voor deze bomen zijn eerder al gepubliceerd. Op alle locaties is sprake van herplant. De werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen, dit kunnen we helaas niet helemaal voorkomen. In het uiterste geval kan een weg gedurende korte tijd even gestremd zijn.

Verkeerde brieven verzonden over reisdocumenten

Met een aantal brieven over het aanvragen van een reisdocument is iets misgegaan.

Winsum weer volop in actie voor Winsum Schoon&Groen

Burgemeester Rinus Michels heeft op vrijdag 9 maart om 9.30 uur het startsein gegeven voor de grootste landelijke vrijwilligersactie, NLDoet. Dit vindt plaats bij VV Rood Zwart in Baflo, waar het sportcomplex een grote beurt krijgt.

Kleurrijke expositie in het gemeentehuis

Kunstschilder Willem Komduur exposeert in het gemeentehuis van Winsum.

Laag inkomen en weinig vermogen? Vraag een tegemoetkoming aan!

Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een uitstapje maken of het lidmaatschap van een vereniging is dan een hele uitgave. Heeft u een minimaal inkomen? Dan zijn er verschillende mee(r)doenregelingen waar u gebruik van kunt maken. Zodat u actief mee kunt blijven doen aan het maatschappelijke leven. Kijk op www.werkpleinability.nl. Daar vindt u meer informatie en aanvraagformulieren.

Laag inkomen? Fashioncheque voor inwonende kinderen

Voor inwoners met een laag inkomen is Fashioncheque 2017 voor inwonende kinderen tot 18 jaar beschikbaar.

Alle informatie over het referendum

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Hier vindt u alle informatie.

Gemeenteraadsverkiezingen later, wél referendum

Op woensdag 21 maart 2018 vinden in de meeste gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar niet in de BMWE-gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Steunpunt mantelzorg

Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, familielid, kind, vriend of buur vanwege zijn/haar chronische ziekte, handicap, hoge leeftijd of psychische beperking? Dan bent u mantelzorger. Mensenwerk Hogeland voert voor de gemeente Winsum de mantelzorgondersteuning uit. Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt terecht voor een luisterend oor, informatie en advies, praktische hulp en vervangende zorg (respijtzorg), lotgenoten- en informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen. Bezoekadres: Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum (spreekuur op afspraak) Telefoon: (0595) 745 090 E-mail: info@mensenwerkhogeland.nl Website: https://www.mensenwerkhogeland.nl