Persberichten

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen in de Gemeente Winsum

In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen reikt burgemeester Rinus Michels aanstaande woensdag 26 april twee Koninklijke onderscheidingen uit. De heer L. Buisman uit Winsum en mevrouw A.M. Veldman-Planten uit Winsum zullen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hoe schoon, heel en veilig is uw omgeving? Doe mee met de buurtschouw!

De gemeente organiseert voor het tweede achtereenvolgende jaar de Buurtschouw nieuwe stijl. Wij zijn op zoek naar inwoners, die in de periode van 12 juni tot en met 9 juli de kwaliteit van de openbare ruimte in de eigen buurt willen beoordelen. Dit gaat op een eigentijdse manier, met behulp van de Burgerschouw app. Met uw eigen smartphone of tablet gaat u op pad om zaken als groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting en toegankelijkheid te beoordelen. U kunt zich aanmelden voor de buurtschouw door een e-mail te sturen naar gemeetne@winsum.nl.

Winnende bedenker 'Het Hogeland' laat zeehond vrij

Afgelopen zondag, op eerste paasdag, liet Henk Haaijer samen met zijn twee zonen een zeehond vrij in zijn natuurlijke habitat. Het was de prijs die is verloot onder de bedenkers van de naam van de nieuwe gemeente 'Het Hogeland'. De heer Haaijer ontving deze prijs ruim een week geleden uit handen van Koos Wiersma, burgemeester van gemeente De Marne.

Nieuwe expositie in het gemeentehuis

Vanaf 19 april 2017 exposeren de kunstenaars Peter Wortel en Bart Wortel afkomstig uit Sauwerd in de centrale hal van het gemeentehuis. Uit het zelfde hout gesneden is de titel, die betrekking heeft op een grafische techniek: hout en linosneden afdrukken. Ook is er een reliëf op deze tentoonstelling te zien. Peter & Bart Wortel, vader & zoon, laten in het gemeentehuis in Winsum hun interessante samenwerking zien. Dit samenwerken laat de overeenkomsten en verschillen zien in hun werk en zienswijze. U kunt de werken tot en met 19 juli 2017bekijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Bmwe-gemeenten onderzoeken tevredenheid cliënten wmo

Jaarlijks onderzoeken de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de tevredenheid van cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er wordt een steekproef gehouden onder Wmo-cliënten. Ontvangt u hulp of ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld vanwege een beperking, ouderdom of ziekte? Dan kan het zijn dat u binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangt met een vragenlijst. Graag horen wij wat u vindt van die ondersteuning zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoekbureau: Aha! in opdracht van de vier gemeenten.

Ontmoetingbijeenkomsten mantelzorgers De Marne, Winsum en Eemsmond

Het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum, Eemsmond organiseert met regelmaat ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers in deze gemeenten. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u lotgenoten ontmoeten, ervaringen delen en informatie uitwisselen. Meestal staat er een thema of onderwerp centraal. En natuurlijk kunt u van de gelegenheid gebruik maken uw vragen stellen. Op maandag 24 april van 14.00 tot 16.00 uur is Diana von Hebel, wijkverpleegkundige bij TSN, te gast tijdens de Ontmoetingsmiddag in Uithuizen. Zij zal vertellen hoe de wijkverpleegkundige u kan helpen en ondersteunen bij het regelen van (zelf) zorg, het welzijn van u zelf en degene voor wie u zorgt. En hoe zij met u mee kan denken hoe u zo veilig en comfortabel mogelijk kunt wonen met een ziekte of beperking. Deze middag wordt gehouden in de RIR-ruimte (het oude postkantoor), Hoofdstraat 11 in Uithuizen. Op woensdag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen Monique Wijffels en Wychter van den Bremen van het preventieteam Lentis een introductiecursus "Word psychisch fitter". Hoe ziet je leven er uit naast het mantelzorger zijn. Hoe kom je toe aan ontspanning en aan jezelf? Bij voldoende belangstelling zal de complete cursus aangeboden worden in het gebied. Deze middag bent u van harte welkom in het Ontmoetingspunt, Borgstee 3 in Ulrum. U kunt zich voor deze middagen aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum, Eemsmond. Telefoon: 06 488 74 339 (op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur) Email: m.blom@mjd.nl

Gewijzigde openingstijden

Rondom Pasen zijn onze openingstijden anders dan gebruikelijk. Ook de afvalinzameling gaat anders. Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is het gemeentehuis gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden kunt u op vrijdag 14 april bellen tussen 9.00 – 9.30 uur, telefoonnummer 06-53888968. Op maandag 17 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Verder wordt er op Tweede Paasdag, 17 april geen huisvuil ingezameld. In plaats daarvan wordt de huisvuilroute gereden op zaterdag 15 april. De huisvuilroute van Goede Vrijdag, 14 april, blijft ongewijzigd

Begraafplaatsen vergroenen

Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, bestrijdt de gemeente onkruid mechanisch in plaats van chemisch. U heeft misschien gemerkt dat alternatieve methodes van onkruidbestrijding niet altijd goed uitpakken. Op begraafplaatsen waar veel bedekking is van schelpen ervaren we dit ook. Daarom gaat de gemeente de begraafplaatsen geleidelijk aan vergroenen. Door bijvoorbeeld meer heesters of kruidenrijke vegetatie te planten. Of door schelpenpaden die niet intensief worden gebruikt, te vervangen door graspaden. We kijken zorgvuldig wat in welke situatie een goede aanpak kan zijn. De vergroening gaat in kleine stapjes, zodat we tijdig kunnen bijsturen als dat nodig blijkt. In de korte notitie ´Begraafplaatsen vergroenen´ staat in woord en beeld beschreven hoe we het gaan doen en wat dit precies voor u betekent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker groen via het klantcontactcentrum, 0595-447777 of per e-mail gemeente@winsum.nl.

Nieuwe secretaris voor Winsum tot herindeling 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Winsum heeft Frank Wiertz aangesteld als interim gemeentesecretaris in deeltijd. Hij neemt de taken over van Robert Bolt en blijft tot 1 januari 2019, het moment waarop de BMWE-gemeenten verder gaan als gemeente Het Hogeland.

Burgemeester Koos Wiersma reikt prijs uit aan winnende inzender 'Het Hogeland'

Burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne reikte op donderdag 6 april een prijs uit aan een bijzondere inwoner van zijn gemeente: de heer Haaijer uit Kloosterburen. De heer Haaijer is de winnende inzender van de naam 'Het Hogeland' voor de nieuwe gemeente. De prijs bestaat uit het vrijlaten van een zeehond in zijn of haar natuurlijke habitat, het wad. De heer Haaijer gaat dat samen met zijn twee zoons doen.