Persberichten

Heeft u Taxus Baccata in de tuin? Help mee in de strijd tegen kanker!

De gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum doen dit jaar voor de tweede keer mee met de inzamelingsactie van taxussnoeisel, in samenwerking met de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Tijdens deze inzamelingsactie wordt het snoeisel van de Taxus Baccata verzameld. Het snoeisel kan gebruikt worden als grondstof voor chemotherapieën. De werkzame stof die daarvoor wordt gebruikt heet baccatine. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus. Helaas komt de Taxus Baccata niet voor over de hele wereld, maar hier in Nederland is hij gelukkig veel te vinden. Heeft u Taxus Baccata in de tuin? Dan kunt ook u meehelpen in de strijd tegen kanker. U hoeft daarvoor maar een kleine moeite te doen. Kom met uw taxussnoeisel naar de werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum en leeg daar uw plastic zak of tasje in de inzamelbak van Taxus voor Hoop. De werkplaats is geopend op vrijdag van 8.00 – 15.30 uur. Inleveren kan t/m 31 augustus. Ook op de gemeentewerken van de gemeenten De Marne, Loppersum en Eemsmond en bij de Milieustraat in Usquert staan bakken. U kunt op deze 5 adressen gratis uw taxussnoeisel brengen. Hiermee helpt u mee aan de strijd tegen kanker!

Openbaar vervoer belangrijk voor De Marne en Winsum

Gemeenten De Marne en Winsum willen de leefbaarheid en mobiliteit graag op hoog niveau houden. Zij zetten in op een Q-link voor lijn 65 en een aangepaste dienstregeling voor lijn 68. Een goede ontsluiting van de dorpen blijft hierdoor geborgd. Er zijn plannen in de ontwerp dienstregeling 2018 om de reismogelijkheden op lijn 65 (Zoutkamp-Groningen v.v.) te intensiveren door de invoering van een halfuurdienstregeling. De gemeenten zijn blij met deze ontwikkeling en willen als vervolg hierop inzetten op een Q-link voor dit traject. Dit is een snelle comfortabele bus voorzien van WiFi en airco. Wethouder Mariette de Visser van De Marne: "Een goede ontsluiting van onze dorpen, ook via openbaar vervoer, is een groot goed. Daar maken wij ons hard voor". Voor lijn 68 (Leens-Winsum via o.a. Hornhuizen en Pieterburen v.v.) hebben De Marne en Winsum aangeven het belangrijk te vinden dat de huidige dienstregeling ongewijzigd blijft. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de leefbaarheid en mobiliteit in de gemeenten. De nieuwe dienstregeling wordt eind 2017 bekendgemaakt.

Gemeentehuis gesloten op donderdag 15 juni

Op donderdag 15 juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Dit in verband met een personeelstraining.

Hoe schoon, heel en veilig is uw omgeving? Doe mee met de buurtschouw!

De gemeente organiseert voor het tweede achtereenvolgende jaar de Buurtschouw nieuwe stijl. Van 12 juni tot en met 9 juli kunt u de kwaliteit van de openbare ruimte in de eigen buurt beoordelen. Dit gaat op een eigentijdse manier, met behulp van de Burgerschouw app. Met uw eigen smartphone of tablet gaat u op pad om zaken als groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting en toegankelijkheid te beoordelen. De gemeente kijkt of het beeld van de inwoners overeenkomt met de zogenaamde beeldkwaliteitskaarten van de gemeente. Zo wordt inzichtelijk wat wel of niet voldoet in de openbare ruimte en waar actie ondernomen moet worden. Aarzel niet langer, download de app via de Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store en doe mee!

Kerstvloed 1717: De kracht van water verwerkt in internationale Kunstroute

300 jaar geleden werd het Noordzeekustgebied getroffen door een zware stormvloed, de Kerstvloed 1717. Dit jaar wordt de Kerstvloed herdacht met het project ´Expeditie Kerstvloed 1717´. Met als onderdeel een kunstroute van 8 tijdelijke kunstobjecten. Aan de Noord-Groningse kustlijn werken 13 internationale kunstenaars aan kunstwerken in het landschap die verband houden met de kracht van water. "Er komen kunstenaars uit hedendaagse vloedgebieden als Indonesië (zeebeving, 2004), Japan (tsunami, 2011) en USA/New Orleans (Katrina flood, 2005). Daarnaast zijn er ook kunstenaars gevraagd uit andere kustgebieden als Nederland, Duitsland en Denemarken" vertelt Merijn Vrij, curator van de kunstroute. "Alle kunstenaars reflecteren op het thema vloed. Het decor van het Noord-Groningse landschap, waar de zee altijd dichtbij is, speelt een belangrijke rol. Met de kunstroute tonen we met kunst dat de omgang met het water nog altijd actueel is". Om de kunstenaars te ondersteunen is Expeditie Kerstvloed 1717 op zoek naar vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor het bereiden van een maaltijd, routebordjes maken en overige hand- en spandiensten. Kijk voor meer informatie of opgave op www.winsum.nl. Of bel of mail met projectleider Expeditie Kerstvloed 1717, Anja Reenders, 050 2110503 / anja.reenders@deverhalenvangroningen.nl of met Merijn Vrij, projectleider van de Kunstroute, 06 12160995, info@merijnvrij.nl.

Geef uw mening over het OV-knooppunt (Hub) bij u in de buurt

Provinciale Staten van Groningen nodigen alle inwoners van de provincie Groningen uit om hun mening te geven over de voorzieningen die zij wensen op bestaande OV-knooppunten. Dit kan van 7 tot en met 16 juni 2017 via de website www.kiesvoorGroningen.nl.

Zorg voor elkaar krant 2017 in uw brievenbus

De Zorg voor elkaar krant van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) is weer uit. Van 8 tot en met 23 juni belandt de Zorg voor elkaar krant bij u in de brievenbus. Net als vorig jaar vol met persoonlijke verhalen over hoe mensen uit uw eigen gemeente de zorg en ondersteuning ervaren. En over de mensen achter organisaties en initiatieven; wat zij doen om u of uw buren, kennissen en dorpsgenoten te ondersteunen.

17 juni: Veteranendag

Op zaterdag 17 juni organiseren de gemeenten Bedum, De Marne, Loppersum en Winsum samen weer een Veteranendag. De bijeenkomst vindt plaats in het Trefcentrum in Bedum. De inloop is vanaf 14.15 uur, het programma start om 14.45 uur. De heer Joël Stoppels van Battlefield Tours geeft een lezing. Rond 17.00 uur wordt het programma afgesloten met een buffet. Alle veteranen die bekend zijn bij het Veteraneninstituut, hebben een uitnodiging voor de Veteranendag ontvangen. Veteranen die niet bekend zijn bij het Veteraneninstituut, zijn uiteraard ook van harte welkom. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met Alma Kamphof, tel. 050-3018214. U kunt zich ook per e-mail opgeven: gemeente@bedum.nl

Mogelijk stankoverlast in dorp Winsum

Gisteravond om half negen is er brand geweest in een transformatorstation van Enexis in Winsum, waar een boerderij en enkele woningen op aan zijn gesloten. De stroomtoevoer is gelijk geregeld door Enexis. Voor de boerderij, een biovergistingsbedrijf, heeft de brand in het tranformatorstation tot gevolg dat een deel van de opgewekte energie niet kan worden verwerkt en gas niet kan worden afgefakkeld. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Gedurende de dag kan er plaatselijk stankoverlast worden ervaren. De verwachting is dat dit het eind van de dag is weggetrokken.

Gemeentehuis gesloten op Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, is het gemeentehuis gesloten. Let op: de huisvuilroute van maandag 5 juni wordt verplaatst naar zaterdag 3 juni!