Bekendmaking Subsidie jaarwisselingsfeesten: aanvragen voor 26 november

Dorpsverenigingen, jeugdsozen en andere organisaties die een jaarwisselingsfeest op oudejaarsnacht willen organiseren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Voorwaarden

De aanvragen worden getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Winsum 2011’ en de daarbij behorende algemene subsidiecriteria. Daarnaast dient de aanvraag aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen, te weten:
• er wordt slechts één aanvraag per dorpskern gehonoreerd. Indien meerdere organisaties binnen een dorpskern jaarwisselingsfestiviteiten willen opzetten, is samenwerking aan te raden;
• de festiviteiten dienen op de oudejaarsavond zelf plaats te vinden;
• de festiviteiten dienen openbaar toegankelijk te zijn;
• bij de festiviteiten dient voor verschillende leeftijdsgroepen iets georganiseerd te worden;
• zo mogelijk dienen er jongeren als vrijwilligers bij de organisatie te worden betrokken, zowel bij de voorbereidingen als bij de avond zelf;
• voor de aanvraag moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier incidentele subsidie; dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden en dient vergezeld te gaan van een activiteitenplan en een begroting van de activiteit.

Maximale subsidie

Per dorpskern wordt een drempelbedrag van € 200,- gehanteerd, aangevuld met een bedrag van € 0,08 per inwoner van de desbetreffende dorpskern. De subsidievaststelling vindt na afloop van de festiviteiten plaats, op basis van een afrekening.

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor jaarwisselingssubsidie kunt u tot uiterlijk 26 november 2012  indienen middels een aanvraagformulier voor incidentele subsidie.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier, telefoon (0595) 447767 op maandag, dinsdag en donderdag.

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Geldig t/m:
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: Winsum
   
   
Kaart met een markering op Gemeente Winsum