Provinciale weg door Winsum wordt beter en veiliger

Gepubliceerd op: 06 november 2018

De provinciale weg (N361) door de bebouwde kom in Winsum wordt aangepakt. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben met de plannen ingestemd. De geplande veranderingen moeten onder andere zorgen voor betere verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers. De weg past in de toekomst ook beter bij het karakter van het dorp.

De plannen gaan over het deel van de traject Winsumerstraatweg - Wierdaweg in de bebouwde kom van Winsum: de Winsumerstraatweg (ter hoogte van De Meeden) tot aan de het einde van de bebouwde kom op de Wierdaweg.  De provincie Groningen de gemeente Winsum werken samen aan de herinrichting van de bebouwde kom.

Verschillende werkzaamheden

In de hele weg door de bebouwde kom komt een overrijdbare middenberm en krijgt het wegdek een andere opvallende kleur. Twee kruisingen bouwen we om tot voorrangskruisingen en voor de derde kruising komt een rotonde in de plaats. Op de twee nieuwe kruisingen is het dan voor fietsers ook veiliger om over te steken. Ter hoogte van de Geert Reindersstraat wordt het bestaande Wiepoopad omgebouwd tot fiets- en voetgangerstunnel. Zo is oversteken en de weg oprijden in de toekomst veiliger. Ook planten we een aantal nieuwe bomen en komen er heggen bij de parkeerplaatsen in de dorp.

Slim en groen

Het nieuwe asfalt op de weg is geluidsreducerend, reflecterend en gaat langer mee. Dit zorgt voor besparing op de openbare verlichting, in  gebruik van grondstoffen en het 'maakt de weg stiller'. Wij zoeken continue naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om onze infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.

Vervolg

Net als bij de start van het project kunnen - in de komende periode - aanwonenden en geïnteresseerden ook in deze fase meepraten over het verder uitwerken van de huidige plannen. Het is de bedoeling dat we werkzaamheden aan de Winsumerstraatweg - Wierdaweg in 2020/2021 uitvoeren. Hierbij proberen we de werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren met het ook geplande groot onderhoud aan de N361.