Provinciale subsidie voor amateurkunst- en erfgoedprojecten beschikbaar

Gepubliceerd op: 05 februari 2018

Met de inzet van het Incidenteel Cultuurbudget stimuleert de provincie Groningen regionale projecten op het gebied van amateurkunst of erfgoed. Het project moet gericht zijn op één of meerdere van de volgende doelen:

  • participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten;
  • de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 maart en 15 mei 2018.

Meer informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden op de website van de provincie Groningen. Hebt u daarna nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw  E. Riedel van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 41 42.