Geschiedenis van het gemeentehuis

Gemeentehuis WinsumDe gemeente Winsum, zoals deze nu is gevormd, bestaat sinds 1990. Op één januari van dat jaar zijn de voormalige gemeenten Adorp, Baflo, Ezinge en Winsum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Winsum. Van meet af aan was duidelijk dat geen van de bestaande gemeentehuizen aan de nieuwe gemeente onderdak kon bieden. Als centraal gelegen locatie werd Winsum als voor de hand liggende plaats voor het gemeentehuis gezien. Bovendien woont vijftig procent van de inwoners van de gemeente in de kern Winsum. De vraag rees of men geheel nieuw moest bouwen of dat uitbreiding van het bestaande gemeentehuis kon voorzien in de grotere ruimtebehoefte. Gekozen is voor de laatste optie, temeer omdat het oude gemeentehuis een passende uitstraling heeft en het terrein voldoende ruimte voor uitbreiding bood. Het oude gemeentehuis is uitgevoerd in Hollandse Renaissance stijl en deed vroeger dienst als woonhuis met kantoor. Dit statige pand was destijds in eigendom van de plaatselijke notaris mr. C. de Ranitz. Sinds 1942 is het gebouw in gebruik als gemeentehuis van Winsum.

Sinds 1995 grenst aan het oude pand een nieuw gedeelte. Door architectenbureau Karelse van der Meer uit Groningen is hiervoor destijds een ontwerp gemaakt en uitgewerkt . Meer info onder "architectuur". In het oude gemeentehuis zijn onder meer het college en de bestuursstaf ondergebracht. De centrale balie, vakafdelingen en de raadzaal bevinden zich in het moderne gedeelte.

Gemeentehuis, achterzijde