Middag-Humsterland en de nieuwe gemeenten

Aduarderzijl
Fotografie: gemeente Winsum

Middag-Humsterland ligt nu nog in twee gemeenten: deels in Winsum en deels in Zuidhorn. Per 2019 gaat de gemeente Winsum op in de nieuwe gemeente 'Het Hogeland', samen met de gemeenten De Marne, Bedum en Eemsmond. Gemeente Zuidhorn gaat dan op in de nieuwe gemeente 'Westerkwartier', samen met de gemeenten Grootegast, Leek en Marum. Na de herindeling wordt Middag-Humsterland in zijn geheel ingedeeld bij de gemeente Westerkwartier. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn hebben dit besloten, nadat een volksraadpleging is gehouden onder de inwoners van Middag-Humsterland.

Herindelingsontwerp Westerkwartier

De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en Winsum hebben in de week van 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. In het ontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2019). U leest meer over het herindelingsontwerp op de pagina over de herindeling.

Toekomstvisie Middag-Humsterland

Denkt u mee over een toekomstvisie voor het Middag-Humsterland? Het Middag-Humsterland maakt een eigen gebiedsagenda en visie met concrete projecten. Bent u woonachtig of werkzaam in het Middag-Humsterland en wilt u concreet meedenken én meedoen in de ontwikkeling van uw eigen regio? Neem dan contact op met Eric Veldwiesch via info@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl of via 0594-726002. Meer informatie: http://www.gebiedscooperatie.info/het-middag-humsterland-gaat-samen-haar-toekomst-ontwerpen/

Volksraadpleging Middag-Humsterland

Voorafgaand aan de beslissing om Middag-Humsterland in zijn geheel bij de gemeente Westerkwartier in te delen is in oktober 2016 een volksraadpleging gehouden. Daar kwam uit dat in totaal 85 procent van de inwoners van Middag-Humsterland kiest voor de nieuwe gemeente Westerkwartier in plaats van Het Hogeland. In het Winsumer deel van het gebied wil 73 procent naar Westerkwartier. Zo'n driekwart van de inwoners van het gebied vindt het beter als Middag-Humsterland in één gemeente ligt. Inwoners die vinden dat Middag-Humsterland best over twee gemeenten verspreid mag liggen, kiezen wel in overgrote meerderheid voor hun eigen gemeente. In het Winsumer deel kiest 81% van deze groep voor Het Hogeland, in het Zuidhorner deel kiest 94% van deze groep voor Westerkwartier. Maar dit gaat in totaal maar om een kwart van de inwoners van het gebied. De meerderheid vindt dat Middag-Humsterland beter in één gemeente kan liggen.

De opkomst van de raadpleging was goed, maar liefst 56 procent. In het Zuidhorner deel van het Middag-Humsterland was het 58%, in het Winsumer deel 55%. Het onderzoek is uitgevoerd door beide gemeenten in samenwerking met onderzoeksbureau Enigma. U kunt de rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland inkijken. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit voormalig burgemeesters Yvonne van Mastrigt en Bertus Fennema, keek mee ter controle van het proces. Ook het rapport met de bevindingen van de onafhankelijke commissie kunt u hier inzien. Alle inwoners van Middag-Humsterland kregen een brief met uitleg van de resultaten van de volksraadpleging thuisgestuurd.

 

Middag-Humsterland