Herindeling

Herindelingslogo Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben op donderdag 13 oktober ingestemd met het voorstel tot vorming van 1 BMWE-gemeente. Het streven is om op 1 januari 2019 op te gaan in een nieuwe gemeente. Hiermee ontstaat er een gemeente van ongeveer 45.000 inwoners, met veel identieke plattelandskenmerken en met financieel economisch perspectief. Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond werken al intensief met elkaar samen in het sociale domein. 

Herindelingsontwerp en visie

Op donderdag 18 mei 2017 stelden de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsumen Eemsmond het herindelingsontwerp vast. Hierin staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente en de uitgangspunten van de samenvoeging staan beschreven. Verder wordt ingegaan op 'het waarom' van de samenvoeging. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en de financiële consequenties van de samenvoeging aan bod. Ook de visie op de Ruimte! werd op deze avond vastgesteld. ,De visie geeft antwoord op vragen als: wat vindt de nieuwe gemeente belangrijk voor het bmwe-gebied, hoe gaat zij om met haar inwoners, met dorpen en kernen, op welke manier wordt de dienstverlening vormgegeven, en meer van dit soort vragen.

Ga naar het Herindelingsontwerp en de visie Ruimte!.

Het Hogeland

'Het Hogeland' is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit de samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De inwoners van de vier gemeenten konden hun stem uitbrengen op één van de drie namen die een onafhankelijke commissie geselecteerd had uit alle inzendingen op een prijsvraag, die eerder voor de inwoners was georganiseerd. Hieruit koos de selectiecommissie de namen Het Hogeland, Hunsingo en Marenland. De inwoners hebben massaal aan de oproep gehoor gegeven: er zijn 17.543 geldige stemmen uitgebracht. Daarbij kreeg 'Het Hogeland' veruit de meeste stemmen: 71% ging naar deze naam.

Middag-Humsterland

Het gebied Middag-Humsterland ligt deels in de gemeente Winsum en deels in de gemeente Zuidhorn. Daarom is voor dit gebied een afzonderlijk besluit genomen. Uit een raadpleging onder de inwoners kwam naar voren dat de meerderheid kiest voor indeling van het gehele gebied bij het Westerkwartier. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn hebben besloten om hier gevolg aan te geven. Op onze pagina over Middag-Humsterland leest u hier meer over.

Achtergrondinformatie

Op onze pagina met achtergrondinformatie over de herindeling leest u wat er allemaal vooraf is gegaan aan het besluit tot herindeling van de BMWE-gemeenten.