Herindeling

Herindelingslogo Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben op donderdag 13 oktober ingestemd met het voorstel tot vorming van 1 BMWE-gemeente. Het streven is om op 1 januari 2019 op te gaan in een nieuwe gemeente. Hiermee ontstaat er een gemeente van ongeveer 45.000 inwoners, met veel identieke plattelandskenmerken en met financieel economisch perspectief. Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond werken al intensief met elkaar samen in het sociale domein. 

 

Herindelingsontwerp

Met de vaststelling van het herindelingsontwerp op dinsdag 17 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Winsum zijn eerste formele besluit op weg naar een herindeling genomen. Ook de gemeenteraden van Bedum, De Marne en Eemsmond stelden in dezelfde week het ontwerp vast, waarin onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente en de uitgangspunten van de samenvoeging staan beschreven. Verder wordt ingegaan op 'het waarom' van de samenvoeging. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en de financiële consequenties van de samenvoeging aan bod.

Van 23 januari 2017 tot met 20 maart 2017 kunt u uw zienswijze op het herindelingsontwerp indienen. Hoe u dit kunt doen en hoe het vervolg is leest u in het persbericht over het herindelingsontwerp. Daar kunt u ook het herindelingsontwerp en de bijlagen downloaden.

Naamgeving

Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe naam. Misschien heeft u hier ideeën over. Tot en met 7 februari kan iedereen suggesties voor een nieuwe naam indienen. Hoe, dat leest u in het nieuwsbericht over de naamgeving.

Middag-Humsterland

Het gebied Middag-Humsterland ligt deels in de gemeente Winsum en deels in de gemeente Zuidhorn. Daarom is voor dit gebied een afzonderlijk besluit genomen. Uit een raadpleging onder de inwoners kwam naar voren dat de meerderheid kiest voor indeling van het gehele gebied bij het Westerkwartier. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn hebben besloten om hier gevolg aan te geven. Op onze pagina over Middag-Humsterland leest u hier meer over.

Achtergrondinformatie

Op onze pagina met achtergrondinformatie over de herindeling leest u wat er allemaal vooraf is gegaan aan het besluit tot herindeling van de BMWE-gemeenten.