Gemeenteraad

De gemeenteraad van Winsum komt  twee keer per maand op dinsdag in een openbare vergadering bijeen. Wanneer de raad vergadert leest u bij Vergaderdata.  De agenda´s en bijbehorende voorstellen kunt u vinden bij Besluitvorming gemeente Winsum.

Raadsleden benaderen

Iedereen kan een lid van de gemeenteraad bellen, schrijven of om een gesprek vragen. U hoeft geen lid van zijn of haar politieke partij te zijn. Kom wel met een concrete vraag of opmerking. Echt persoonlijke zaken zal een raadslid niet zo gemakkelijk kunnen regelen. Hiervoor moet u de officiële weg bewandelen. Wel kunt u met een raadslid praten over onderwerpen, die op de raadsagenda staan.

Indeling raadsavonden

De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, tenzij anders vermeld. De indeling van de raadsavonden is als volgt:

  • Informerende raadsbijeenkomst, aanvang: 19.30 uur;
  • Opiniërende raadsvergadering, aanvang: direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst
  • Besluitvormende raadsvergadering aanvang: direct aansluitend aan de opiniërende raadsvergadering (maar uiterlijk 22.30 uur)

 

Informerende raadsbijeenkomst

Elke raadsavond begint met een informerend deel. De raad behandelt daarin alle raadsvoorstellen, die twee weken later opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze. De raadsleden gebruiken de informatie voor het politieke debat dat twee weken later plaatsvindt.

 

Opiniërende raadsvergadering

De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder informerend zijn behandeld. Tijdens het debat bespreken de verschillende raadsfracties hun standpunten en hun argumenten.

 

Besluitvormende raadsvergadering

De besluitvormende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de opiniërende raadsvergadering, maar niet later dan 22.30 uur. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering beslist de raad – bij meerderheid – over de raadsvoorstellen. Ook over eventuele wijzigingsvoorstellen ( = amendementen) en ingediende moties (korte verklaringen van een raadslid/raadsfractie over een bepaald onderwerp) vindt besluitvorming plaats.