College van burgemeester en wethouders gemeente Winsum

College van burgemeester en wethouders van Winsum
Van links naar rechts secretaris Frank Wiertz, wethouder Bert Westerink, wethouder Marc Verschuren, wethouder Harmannus Blok, burgemeester Rinus Michels

 

Belangrijkste taak van het college van burgemeester en wethouders is het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Het college legt verantwoording af aan de raad. Daarnaast voert het college allerlei wetten, regelingen en dergelijke van het rijk uit, zoals het afgeven van vergunningen en het verlenen van bijstand. In de portefeuilleverdeling leest u de taakverdeling binnen het college.

In de linkermarge leest u meer over het college van burgemeester en wethouders.