College van burgemeester en wethouders gemeente Winsum

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Winsum en bestaat uit 3 wethouders en de burgemeester.

De belangrijkste taak van het college van burgemeester en wethouders is het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Het college dient ook verantwoording af te leggen aan de raad. Daarnaast voert het college allerlei wetten, regelingen en dergelijke van het rijk uit, zoals het afgeven van vergunningen en het verlenen van bijstand. In de portefeuilleverdeling leest u de taakverdeling binnen het college.

In de linkermarge leest u meer over het college van burgemeester en wethouders.