Actueel

Besluiten van burgemeester en wethouders

Wat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten? Lees het in de laatst vastgestelde besluitenlijst.

Lees meer »

Raadsvergaderingen

De raadsavond van dinsdag 11 april begon met een informerend deel. Eerst was er een ceremonie voor de heren Jochimsen  en Kalvandy vanwege het feit dat zij beide het Nederlanderschap hebben verkregen. Een feestelijk moment! Aansluitend werden de aanwezigen in het kort bijgepraat over bestemmingsplan De Tirrel en konden daarover vragen worden gesteld.

Lees meer »

Algemene beschouwingen

In de Kadernota schetst het college zijn plannen voor het komende jaar. De Kadernota vormt de basis voor de begroting voor het komende jaar. Op 30 juni 2015 gaven de verschillende fracties hun algemene beschouwingen over de Kadernota 2015.

Lees meer »