Actueel

Besluiten van burgemeester en wethouders

Wat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten? Lees het hieronder in de laatste besluitenlijst.

Lees meer »

Raadsvergaderingen

Tijdens het zgn. vragenuur informeerde de fractie van CDW 2.0 naar de stand van zaken betreffende verplaatsing van winkels in het centrum van Winsum en de planvorming voor het Boogplein.

Lees meer »

Algemene beschouwingen

In de Kadernota schetst het college zijn plannen voor het komende jaar. De Kadernota vormt de basis voor de begroting voor het komende jaar. Op 30 juni 2015 gaven de verschillende fracties hun algemene beschouwingen over de Kadernota 2015.

Lees meer »