Actueel

Besluiten van burgemeester en wethouders

Lees meer »

Raadsvergaderingen

De raad besprak een voorstel van het college om het kunstgrasveld in Winsum te renoveren en hiervoor € 160.000,-- beschikbaar te stellen.  De raad stemde in met het voorstel, maar plaatste wel enige kanttekeningen bij de duurzaamheid.

Lees meer »

Algemene beschouwingen

In de Kadernota schetst het college zijn plannen voor het komende jaar. De Kadernota vormt de basis voor de begroting voor het komende jaar. Op 30 juni 2015 gaven de verschillende fracties hun algemene beschouwingen over de Kadernota 2015.

Lees meer »