Actueel

Besluiten van burgemeester en wethouders

Wat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten? Lees het in de laatst vastgestelde besluitenlijst.

Lees meer »

Raadsvergaderingen

De raad van de gemeente Winsum kwam na een periode van vakantie op 26 september 2017 weer bijeen. De raadsavond bestond uit een informerende raadsbijeenkomst, met aansluitend de formele raadsvergadering.

Lees meer »

Algemene beschouwingen

In de Kadernota schetst het college zijn plannen voor het komende jaar. De Kadernota vormt de basis voor de begroting voor het komende jaar. Op 30 juni 2015 gaven de verschillende fracties hun algemene beschouwingen over de Kadernota 2015.

Lees meer »