Actueel

Besluiten van burgemeester en wethouders

Wat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten? Lees het in de laatst vastgestelde besluitenlijst.

Lees meer »

Raadsvergaderingen

De raadsvergadering op 18 mei begon met een initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie over "Aanbesteding sociaal domein". Met dit voorstel droeg de PvdA het college op om op korte termijn regels op te stellen voor kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociaal domein. Dit bij voorkeur in BMWE-verband. Meerdere raadsfracties onderschreven de intentie van dit voorstel. Het op korte termijn realiseren ervan was voor het college een probleem. De PvdA-fractie gaf aan het college niet aan een concrete termijn te willen houden, als er maar aan gewerkt wordt en de raad periodiek over de voortgang wordt geïnformeerd. Na de bespreking stemde de raad in met het initiatiefvoorstel.

Lees meer »

Algemene beschouwingen

In de Kadernota schetst het college zijn plannen voor het komende jaar. De Kadernota vormt de basis voor de begroting voor het komende jaar. Op 30 juni 2015 gaven de verschillende fracties hun algemene beschouwingen over de Kadernota 2015.

Lees meer »