Actueel

Besluiten van burgemeester en wethouders

Wat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten? Lees het in de laatst vastgestelde besluitenlijst.

Lees meer »

Raadsvergaderingen

De raad van de gemeente Winsum heeft in juli week twee keer vergaderd.  Op 11 juli besprak de raad de jaarrekening 2016, de 1e bestuursrapportage 2017 en de kadernota 2017. Allemaal onderwerpen die ingaan op het beleid en de financiën van de gemeente. Op 13 juli werd onder meer de begroting van Werkplein Ability behandeld en een kredietvoorstel voor versterking van het centrum van Winsum en ontwikkeling van het Boogplein.

Lees meer »

Algemene beschouwingen

In de Kadernota schetst het college zijn plannen voor het komende jaar. De Kadernota vormt de basis voor de begroting voor het komende jaar. Op 30 juni 2015 gaven de verschillende fracties hun algemene beschouwingen over de Kadernota 2015.

Lees meer »