Bestuursinformatie

In de linkermarge leest u meer over het bestuur en de organisatie van de gemeente Winsum. Ook vindt u hier onze publicaties, regels en verordeningen.

Wilt u weten hoe u kunt inspreken, meedenken of participeren? Wilt u een burgerinitiatief indienen, of heeft u een melding of een klacht? Kijk dan bij Invloed inwoners

 

Besluitvorming gemeente Winsum

Bij Besluitvorming gemeente Winsum vindt u de raadsstukken en de besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders. Ook ziet u daar wie er lid zijn van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

 

 Gemeentehuis