Economisch beleid

Werken aan Winsum

Doel van het economisch beleid van de gemeente Winsum is:

 • Stimuleren van lokale en kleine (startende) ondernemers;
 • Optimale toegankelijkheid gemeente voor de ondernemer (1 loket);
 • Versterken van de aantrekkingskracht van onze gemeente voor ondernemers;
 • Economie als middel om leefbaarheid te verbeteren / in stand te houden.


Actieplan

In het Actieplan Economie ‘Werken aan Winsum’ 2013-2016 staat hoe de gemeente uitvoering wil geven aan het economisch beleid. Ondernemers zijn nauw betrokken bij de uitwerking van dit actieplan. Het Actieplan heeft zeven thema's:  

 1. Verbetering gemeentelijke dienstverlening
 2. Ruimte om te ondernemen
 3. Bereikbaarheid en infrastructuur
 4. Groei van het dorp Winsum tot een boodschappencentrum-plus met regionale uitstraling
 5. Actieve samenwerking
 6. Imago en promotie
 7. Arbeidsmarkt: werkgelegenheid en werkloosheid


Ruimte voor ZZP'ers

Voor het thema 'Ruimte om te ondernemen' is onderzocht hoe de behoefte is aan kleinschalige bedrijfsruimte, eventueel in een bedrijfsverzamelgebouw, onder ZZP'ers en freelancers. Het onderzoek is uitgevoerd door twee studenten van de Hanzehogeschool. Op basis daarvan gaat de gemeente vraag (behoefte aan ruimte) en aanbod (lege bedrijfspanden) met elkaar verbinden en daarvoor eigenaren, ontwikkelaars en investeerders interesseren.

Ruimte in winkelhart Winsum

Het vestigingsbeleid is dat er alleen in het compacte centrum van het dorp Winsum winkels mogen komen. In het verleden zijn er ketens geweest die zich hier wilden vestigen, maar dat niet konden. Voor de toekomst willen we optimaal inspelen op dit soort vragen. Daarnaast is een goede branchering belangrijk voor het dorp Winsum.

Marketingplan

Het Marketingplan ‘Winsum, sociaal-economisch vitaler’ heeft als doel het dorp Winsum aantrekkelijker te maken voor bezoeker, toerist en consument. Zo is de bestaande historische wandelroute in het dorp nieuw leven ingeblazen. Ook is er een Toeristisch Overstappunt naast camping Marenland in Winsum gerealiseerd. Langs de N361 zijn matrixborden geplaatst om evenementen in en rondom Winsum bij passanten onder de aandacht te brengen. Gemeente en ondernemers voeren dit plan samen uit.