Centrumontwikkeling Winsum

Laatste nieuws

Metamorfose voor het centrum van Winsum

Het winkelhart van Winsum verandert ingrijpend. Ondernemers investeren fors in hun panden en er is een verhuiscarrousel op gang gekomen. Bovendien zijn de nieuwbouwplannen voor het Boogplein een stap verder.

De gemeente Winsum heeft vorig jaar een financiële impuls gegeven aan het winkelhart van Winsum, door een subsidieregeling open te stellen. Er is €1 miljoen beschikbaar. Ondernemers kunnen een beroep doen op een bijdrage voor verhuizing naar het centrum en voor verbetering van hun panden. De regeling is een groot succes.

Maar liefst zeventien ondernemers hebben een aanvraag ingediend. Ze willen hun winkel of horecapand opknappen, verbouwen, of ze kiezen voor verhuizing naar een geschiktere, meer centrale plek. De gemeente heeft inmiddels zeven subsidieaanvragen gehonoreerd. Er is, zo ziet het er nu naar uit, nog voldoende budget beschikbaar voor alle lopende aanvragen. De investeringsplannen behelzen samen een impuls van ruim € 2,5 miljoen.

Fluitekruid

Een mooi voorbeeld van een verhuizing is die van Fluitekruid, natuurvoeding en delicatessen, naar het voormalige gemeentehuis aan de Hoofdstraat W. 4. De eigenaresse van Fluitekruid, Annemiek van der Steen, heeft het pand gekocht van de gemeente.

Boogplein

Samen met ontwikkelaar EcoVastgoed/Tandem presenteert de gemeente vanavond aan ondernemers en omwonenden het ontwerp voor het 'nieuwe' Boogplein. De buurt praat actief mee over de plannen, waarin woningen, een winkel en parkeergelegenheid zijn opgenomen.

Aan de Wigboldus Ripperdastraat komen vier woningen van het type 2 onder 1 kap. Aan het Winsumerdiep komen kadewoningen. Of deze als eengezinswoning of als appartement  worden gerealiseerd , is vooral afhankelijk van de vraag. Voor de winkel met woning aan de voorzijde is de ontwikkelaar in gesprek met een lokale ondernemer.

Wethouder Harmannus Blok is erg tevreden over de ontwikkelingen in het centrum van Winsum. ,,Er is enthousiasme, er is beweging en er wordt geïnvesteerd. Voor een centrumdorp als Winsum gaat het om enorm belangrijke voorzieningen. Ook de activiteiten van Promotie Winsum en de Ondernemersvereniging Winsum brengen leven in de Winsumer brouwerij. Dat is goed om te zien."Partner voor het Boogplein

De gemeente Winsum werkt voor de invulling van het Boogplein in het centrum van Winsum samen met de firma EcoVastgoed/Tandem. Beide partijen hebben elkaar gevonden in een programma van eisen. Voor de inrichting van het gebied zijn de gemeente en de ontwikkelaar intensief in gesprek met de omwonenden. ,,We willen er voor zorgen dat de buurt optimaal in het plan kan participeren. Het gaat hier om een heel belangrijk deel van het hart van Winsum,´´ aldus wethouder Harmannus Blok.

Over centrumontwikkeling Winsum

Koopcentrum Winsum (KCW) en Ondernemersvereniging Winsum (OVW) hebben samen met initiatiefnemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema plannen uitgewerkt voor het centrum van Winsum. Met als uitgangspunt het realiseren van het eerder door de politiek aangenomen haltermodel.

De plannen zijn gericht op het vitaler en aantrekkelijker maken van de winkelstraat Obergum. Ook zijn mogelijkheden verkend om het dorpse karakter en de eigen 'Winsumer cultuur' van het centrum in ere te houden. Onder andere door grootschalige winkels in het hart van het dorp te weren, het historisch erfgoed te behouden en op onderdelen te versterken. Verder is gekeken naar kansen voor het toerisme en wensen voor verbeteringen aan de infrastructuur. U leest het volledige plan in de Ondernemersvisie invulling haltermodel Centrum Winsum. Met dit plan is de aandacht verlegd van alleen het Boogplein naar het gehele centrum van Winsum. De aanpak is gericht op het verplaatsen van huidige ondernemers buiten de halter naar een locatie daarbinnen. De visie van de ondernemers is in lijn met het gemeentelijk beleid, vastgelegd in de detailhandelsvisie.

Verplaatsingssubsidie en vastgoedverbeteringssubsidie winkelpanden

Ondernemers uit Winsum kunnen een beroep doen op een bijdrage voor verplaatsing naar het centrum en/of voor verbetering van winkelpanden. De aanvragen worden getoetst op grond van een intakescan, zoals opgenomen in de "nadere regels versterking centrum Winsum 2017" + bijlage. Wilt u subsidie aanvragen, download dan eerst het aanvraagformulier voor de intakescan. Lees vooraf de invulinstructie; deze vindt u in het formulier.

Aanvraagformulieren

U kunt de aanvraagformulieren downloaden en digitaal vanaf uw computer of laptop invullen. Vervolgens moet u de formulieren uitprinten om ze te ondertekenen. De ondertekende formulieren met de benodigde bijlagen stuurt u per e-mail of per post naar de gemeente, of u geeft ze af bij de balie in het gemeentehuis.

Intakescan

Verplaatsingssubsidie

Vastgoedverbeteringssubsidie

Declaratieformulier uitbetaling vastgoedverbeterinsubsidie

Vaststellingsverzoek toegekende subsidie

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij centrummanager Kjeld Vosjan, 06 – 1875 3656.

Laatste nieuws

 

Inschrijven voor nieuwsbrief Centrumplan