Centrumontwikkeling Winsum

Laatste nieuws

Gemeente kiest partner voor het Boogplein

De gemeente Winsum gaat voor de invulling van het Boogplein in het centrum van Winsum samenwerken met de firma EcoVastgoed/Tandem. Beide partijen hebben elkaar gevonden in een programma van eisen. Voor de inrichting van het gebied gaan gemeente en ontwikkelaar intensief in gesprek met de omwonenden. ,,We willen er voor zorgen dat de buurt optimaal in het plan kan participeren. Het gaat hier om een heel belangrijk deel van het hart van Winsum,´´ aldus wethouder Harmannus Blok.

Informatiebijeenkomsten voor omwonenden

Op 5 april om 19.30 uur wordt in De Hoogte de eerste informatiebijeenkomst over de inrichting van het Boogplein gehouden. Hier wordt een vlekkenplan gepresenteerd, waarin woningen, een winkel en het parkeren zijn opgenomen. Tijdens de bijeenkomst begint ook de participatie voor het ontwerp van de verbetering van het jaagpad langs het Winsumerdiep, tussen de Boog en het viaduct in de N361. De voortgang van de plannen wordt daarna eens in de twee maanden met de bewoners besproken tijdens een bijeenkomst. De gemeente streeft er naar de schetsplannen voor de woningen, de winkel en de parkeerplaatsen in de loop van juni te presenteren. Het college neemt vervolgens een definitief besluit over verkoop van de grond. Naar verwachting ligt er kort na de zomer een definitief ontwerp voor de invulling van het Boogplein.

Over centrumontwikkeling Winsum

Koopcentrum Winsum (KCW) en Ondernemersvereniging Winsum (OVW) hebben samen met initiatiefnemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema plannen uitgewerkt voor het centrum van Winsum. Met als uitgangspunt het realiseren van het eerder door de politiek aangenomen haltermodel.

De plannen zijn gericht op het vitaler en aantrekkelijker maken van de winkelstraat Obergum. Ook zijn mogelijkheden verkend om het dorpse karakter en de eigen 'Winsumer cultuur' van het centrum in ere te houden. Onder andere door grootschalige winkels in het hart van het dorp te weren, het historisch erfgoed te behouden en op onderdelen te versterken. Verder is gekeken naar kansen voor het toerisme en wensen voor verbeteringen aan de infrastructuur. U leest het volledige plan in de Ondernemersvisie invulling haltermodel Centrum Winsum. Met dit plan is de aandacht verlegd van alleen het Boogplein naar het gehele centrum van Winsum. De aanpak is gericht op het verplaatsen van huidige ondernemers buiten de halter naar een locatie daarbinnen. De visie van de ondernemers is in lijn met het gemeentelijk beleid, vastgelegd in de detailhandelsvisie.

Verplaatsingssubsidie en vastgoedverbeteringssubsidie winkelpanden

Ondernemers uit Winsum kunnen een beroep doen op een bijdrage voor verplaatsing naar het centrum en/of voor verbetering van winkelpanden. De aanvragen worden getoetst op grond van een intakescan, zoals opgenomen in de "nadere regels versterking centrum Winsum 2017" + bijlage. Wilt u subsidie aanvragen, download dan eerst het aanvraagformulier voor de intakescan. Lees vooraf de invulinstructie; deze vindt u in het formulier.

Aanvraagformulieren

U kunt de aanvraagformulieren downloaden en digitaal vanaf uw computer of laptop invullen. Vervolgens moet u de formulieren uitprinten om ze te ondertekenen. De ondertekende formulieren met de benodigde bijlagen stuurt u per e-mail of per post naar de gemeente, of u geeft ze af bij de balie in het gemeentehuis.

Intakescan

Verplaatsingssubsidie

Vastgoedverbeteringssubsidie

Declaratieformulier uitbetaling vastgoedverbeterinsubsidie

Vaststellingsverzoek toegekende subsidie

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij centrummanager Kjeld Vosjan, 06 – 1875 3656.

Laatste nieuws

 

Inschrijven voor nieuwsbrief Centrumplan