Blauwe zone in Winsum

Illustratie parkeerschijf
Om voor het winkelend publiek meer parkeerplekken te creëren heeft de gemeenteraad besloten om bij wijze van proef een blauwe zone in te voeren. Op woensdag 21 september 2016 gaat de blauwe zone in. In dit gebied mag u maximaal twee uur parkeren. Het gebied wordt begrensd door de Onderdendamsterweg, Crocuslaan en Buitensingel. Doel van de blauwe zone is om voor het winkelend publiek meer parkeerplaatsen te hebben.

Parkeerduurregeling

Van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur mag u maximaal twee uur gratis uw auto parkeren in één van de parkeervakken. Voorwaarde is dat u een parkeerschijf voor uw raam heeft liggen waarop staat aangegeven hoe laat u de auto heeft geparkeerd.

Parkeerschijf

Om gebruik te kunnen maken van de blauwe zone, heeft u een parkeerschijf nodig. Met de parkeerschijf geeft u aan hoe laat u de auto geparkeerd heeft. De handhaver kan dan zien tot hoelang u daar mag staan.

Ontheffing

Voor woningen in het gebied is een ontheffing mogelijk. Maximaal één per adres op naam en kenteken. Voorwaarde is dat de woning geen eigen parkeermogelijkheid heeft (oprit, garage, stallingsplaats). Als u binnen het gebied woont en recht heeft op een ontheffing, dan heeft u inmiddels bericht gehad van de gemeente. Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op een ontheffing? Bel dan met het Klantcontactcentrum van de gemeente Winsum 0595-44 77 77.

Handhaving

Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is belast met de handhaving. Dat betekent dat hij optreedt bij overtredingen, zoals het zonder parkeerschijf parkeren in de blauwe zone, parkeren buiten de vakken of langer parkeren dan de toegestane twee uur. De eerste maand ontvangt u een waarschuwing bij overtreding. Hierna kunt u een boete krijgen.

Langparkeren

Wilt u voor langere tijd in het centrum van Winsum verblijven? Maak dan gebruik van de langparkeerplekken rondom het centrum. De parkeerplaatsen voor langparkeren zijn aan de Anjerstraat, nabij het zwembad, langs de Wierdaweg en het P+ R bij het station.

Evaluatie

Na een jaar wordt gekeken of de blauwe zone effect heeft gehad. Op basis van deze uitkomsten zal de blauwe zone misschien worden aangepast of uitgebreid.

Reacties op oorspronkelijk plan

De oorspronkelijke plannen zijn gewijzigd naar aanleiding van de reacties die binnenkwamen tijdens een informatieavond op 17 februari 2016.  De voornaamste bezwaren die tijdens de avond naar voren kwamen betroffen de grootte van het gebied en de regeling voor de ontheffingen. Naar aanleiding hiervan is besloten om het gebied van de blauwe zone te verkleinen. De blauwe zone wordt ingevoerd rondom Winkelcentrum Obergon en het stuk Onderdendamsterweg tussen de Hoofdstraat O en de Nieuwstraat. De regeling voor de ontheffingen is ongewijzigd gebleven.

Meer informatie

Contactpersoon voor uw vragen de heer J. Samplonius. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0595-447745, of per e-mail: gemeente@winsum.nl

Hieronder leest u de officiële tekst van het verkeersbesluit.

Verkeersbesluit

Behalve over de blauwe zone hebben burgemeester en wethouders nog een aantal verkeersbesluiten voor het centrum van Winsum genomen. Alle besluiten op een rijtje:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om:
1. een parkeerschijfzone in te voeren met een maximale parkeerduur van 2 uur op de volgende locaties:
a. Onderdendamsterweg tussen de Binnensingel en de Crocuslaan;
b. Binnensingel tussen de Onderdendamsterweg en de toegang naar het parkeerterrein aan de noordzijde van het winkelcentrum Obergon;
c. Crocuslaan tussen de Onderdendamsterweg en de toegang naar het parkeerterrein aan de noordzijde van het winkelcentrum Obergon;
d. het parkeerterrein rondom het winkelcentrum Obergon
Deze parkeerschijfzone zal van toepassing zijn van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur. Dit gebeurt door het plaatsen van verkeersborden (model E10 en E11, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) en onderborden met de tekst "ma t/m za 9-18 h".

2. Vier gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen rondom winkelcentrum Obergon, namelijk één ten noorden, één ten zuiden en twee ten oosten van het winkelcentrum. De huidige gehandicaptenparkeerplaats bij winkelcentrum Obergon komt te vervallen. Dit gebeurt door het plaatsen en verwijderen van verkeersborden (model E6, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens).

3. Op het voorterrein van winkelcentrum Obergon een parkeervak te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt door het plaatsen van een verkeersbord (model E4, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) met een onderbord voorzien van de tekst "Alleen opladen elektrische voertuigen".

4. De Kerkstraat toegankelijk te maken voor bevoorradingsverkeer. Dit gebeurt door het plaatsen van onderborden met de tekst "uitgezonderd bevoorradingsverkeer" onder de aanwezige verbodsborden voor vrachtauto's (model C7, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens).

5. Bevoorradingsplaatsen aan te leggen in de Kerkstraat tegenover huisnummer 11 en de Onderdendamsterweg ter hoogte van huisnummer 9. Voor de Onderdendamsterweg zullen de bevoorradingsplaatsen enkel van toepassing zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 11:00 uur. Dit gebeurt door het plaatsen van verkeersborden (model E7, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens). Bij de Onderdendamsterweg worden deze verkeersborden voorzien van onderborden met de tekst "ma t/m vr 8-11 h" en OB504.

6. Het verbod op motorvoertuigen op de Westerstraat en Hoofdstraat O in te trekken. Dit is overeenkomstig met de feitelijke situatie.

De besluiten 1 t/m 5 zijn in overeenstemming met het bebordingsplan in het verkeersbesluit.

Belanghebbenden kunnen vanaf 21 juni 2016 binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. Het besluit met achterliggende stukken ligt gedurende deze zes weken ter inzage bij het KCC in het gemeentehuis te Winsum.

Kijk ook eens naar ...