Gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers

De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente is het aanspreekpunt voor ondernemers waar het gaat om informatie over gemeentelijke procedures, vergunningen, beleid en dergelijke.

Heeft u vragen over bedrijfslocaties, mogelijkheden en bestemmingen van bedrijfs- en winkelpanden of wilt u iets weten over gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en economische zaken? Dan kunt u terecht bij de heer  J. Samplonius, bedrijfscontactfunctionaris, tel. 0595-447745 of e-mail j.samplonius@winsum.nl.