Kappen en snoeien

Gepubliceerd op: 02 januari 2018

Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven gesnoeid. Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties. Soms is het noodzakelijk om een boom te kappen. Bijvoorbeeld wanneer een boom ziek is. Voor deze bomen is vaak een kapmelding nodig. Kapmeldingen publiceren we in de Wiekslag en op deze site, bij publicaties/bekendmakingen. 

Snoei- en kapprogramma

Meer informatie over kappen en snoeien in de gemeente Winsum is te vinden in het snoei- en kapprogramma 2017-2018. Hierin vindt u onder andere een totaaloverzicht van de bomen die gekapt, gesnoeid of geknot gaan worden. Compleet met een omschrijving van de gebruikte werkmethodes per type beplanting. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum (0595-447777).

Essentaksterfte

In Nederland zijn veel essen aangetast door de Essentaksterfte. De Essentaksterfte is het gevolg van een schimmelaantasting. Vaak sterft een aangetaste boom na verloop van tijd af. Slechts een heel gering percentage is bestand tegen de Essentaksterfte. Uit de meest recente bomeninspectie blijkt dat er in de gemeente Winsum dit jaar ongeveer 160 essen gekapt moeten worden. Dat is 15% van alle geïnspecteerde essen. In vergelijking met voorgaande jaren is dit een flinke toename. In dit aantal zijn essen in bosjes niet meegerekend. Om risico's te vermijden zal de gemeente eerst dode takken verwijderen. Wanneer dit niet meer afdoende is moet de gemeente helaas overgaan tot kappen.

Kappen en herplanten

De verwachting is dat de komende jaren een groot aantal essen gekapt moet worden. De es is in de gemeente Winsum een beeldbepalende boom: het bomenbestand bestaat voor 35% uit essen. Om de bomenstructuur in stand te houden zal herplant plaatsvinden. Zo lang er geen resistente essen zijn, kiezen we bij herplant voor andere boomsoorten. Enkele opvallende locaties met essen in Winsum zijn de Trekweg naar Onderdendam en de Meeden. Vooral langs laatst genoemde weg staan veel essen. De conditie van de bomen is daar nu al zo slecht, dat overwogen wordt deze nu gefaseerd te vervangen. Eerder zijn al de essen langs de Stationsweg in Baflo vervangen.