Bent u mantelzorger? Het Steunpunt Mantelzorg biedt u gratis hulp en advies

Gepubliceerd op: 16 november 2017

Logo MJD
Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum, Eemsmond (MJD)

Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, familielid, kind, vriend of buur vanwege zijn/haar chronische ziekte, handicap, hoge leeftijd of psychische beperking? Dan bent u mantelzorger.

Soms is het fijn te weten dat u niet de enige bent, of dat u er niet alleen voor hoeft te staan. Begrip en (h)erkenning is voor veel mantelzorgers heel belangrijk.
Soms kan het zorgen voor een ander zwaar zijn en dan kan hulp of een luisterend oor veel verlichting brengen.
Soms kunnen praktische tips, aanpassingen of hulpmiddelen of een financiële tegemoetkoming er toe bijdragen dat de zorg voor een ander net iets makkelijker wordt.
Soms is het nodig dat iemand de zorg tijdelijk uit handen neemt, waardoor je het als mantelzorger weer beter aan kan.

Het Steunpunt Mantelzorg is er om u te informeren en te ondersteunen!

Telefoon: 06 488 74 339 (maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur, b.g.g. 050 312 61 23)
Email: m.blom@mjd.nl
Postadres: Herman Colleniusstraat 1, 9718 KT Groningen
Website: www.mjd.nl

Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt terecht voor een luisterend oor, informatie en advies, praktische hulp en vervangende zorg (respijtzorg), lotgenoten- en informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen.

Wekelijks inloopspreekuur

Winsum: woensdag van 10:00 - 11:00 in het Gezondheidscentrum Meeden 3b in Winsum

Het Steunpunt is er ook voor jonge mantelzorgers en personen en organisaties die met mantelzorg te maken hebben.

Kijk ook eens naar ...