Begraafplaatsen vergroenen

Gepubliceerd op: 11 april 2017

Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, bestrijdt de gemeente onkruid mechanisch in plaats van chemisch. U heeft misschien gemerkt dat alternatieve methodes van onkruidbestrijding niet altijd goed uitpakken. Op begraafplaatsen waar veel bedekking is van schelpen ervaren we dit ook. Daarom gaat de gemeente de begraafplaatsen geleidelijk aan vergroenen. Door bijvoorbeeld meer heesters of kruidenrijke vegetatie te planten. Of door schelpenpaden die niet intensief worden gebruikt, te vervangen door graspaden. We kijken zorgvuldig wat in welke situatie een goede aanpak kan zijn. De vergroening gaat in kleine stapjes, zodat we tijdig kunnen bijsturen als dat nodig blijkt.

In de korte notitie ┬┤Begraafplaatsen vergroenen┬┤ staat in woord en beeld beschreven hoe we het gaan doen en wat dit precies voor u betekent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker groen via het Klantcontactcentrum, 0595-447777 of per e-mail gemeente@winsum.nl.

Graspad op begraafplaats