Administratie begraafplaatsen: contact gezocht met rechthebbenden

Gepubliceerd op: 10 januari 2018


De gemeente Winsum wil dat de administratie van begraafplaatsen actueel is. De komende tijd wordt daarom contact gezocht met rechthebbenden om de benodigde gegevens bij te werken. Op iedere begraafplaats in de gemeente  worden bordjes geplaatst bij de graven waarvan wij geen actuele gegevens  hebben.

Start in Adorp en Sauwerd

De bordjes verwijzen naar het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats. Hier staat vermeld wat er van u wordt verwacht. Adviesbureau KYBYS is door de gemeente belast met de uitvoering. Het onderzoek begint op de begraafplaatsen in Adorp en Sauwerd. Daarna volgen gefaseerd de andere begraafplaatsen in de gemeente.

Contactgegevens

Op grond van de wet moet van elk graf de rechthebbende bekend zijn. Zo kan er in geval van calamiteiten altijd contact gezocht worden met de nabestaanden van de overledene.  Tevens zijn de gegevens voor de gemeente van belang voor het innen van grafrechten/kosten en voor de inrichting en het beheer van de beschikbare ruimte op de begraafplaats.

Van een aantal graven zijn de  grafrechten verlopen, de gemeente wil de nabestaanden in de gelegenheid stellen om de grafrechten te verlengen. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om belangstelling voor de oudere graven te peilen.

Meer informatie en de meest gestelde vragen over begraven in Winsum.